BANTUAN PENGGUNA BAGI SISTEM AP58(a) 'ON-LINE' versi 2.0

PERMOHONAN SIJIL AP58(a) - PERUNTUKAN KEMENTERIAN KERJA RAYA

 

I. MODUL PENYELENGGARAAN PERUNTUKAN TAHUN PERBELANJAAN BAGI OBJEK SEBAGAI

Carta Aliran Kerja Penyelenggaraan Peruntukan Tahun Perbelanjaan bagi Objek Sebagai dan Objek Am

 

A. PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

1.  Penyediaan/penjanaan Peruntukan Tahun Perbelanjaan bagi Objek Sebagai (Tindakan : Penyedia OS)
2.  Perakuan Peruntukan Tahun Perbelanjaan bagi Objek Sebagai (Tindakan : Peraku OS)

 

B. BAHAGIAN KEWANGAN KKR

1.  Penyediaan/penjanaan Peruntukan Tahun Perbelanjaan bagi Objek Am (Tindakan : Penyedia OA)
2.  Perakuan Peruntukan Tahun Perbelanjaan bagi Objek Am (Tindakan : Peraku OA)

 

II. MODUL PERMOHONAN SIJIL AP58(a) BAGI PERUNTUKAN DARI KEMENTERIAN KERJA RAYA

Carta Aliran Kerja Permohonan Sijil AP58(a) bagi Peruntukan KKR

 

A. PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

1.  Penyediaan/penjanaan permohonan Sijil AP58(a) (Tindakan : Penyedia)
2.  Perakuan bagi Sijil AP58(a) yang dipohon oleh penyedia (Tindakan : Peraku Sijil)
3.  Pinda semula permohonan sijil yang tidak diperaku oleh peraku(Tindakan : Penyedia)
4.  Mencetak Sijil AP58(a) yang telah diluluskan/gagal oleh Pelulus di Bahagian Akaun (Tindakan : Penyedia)
5.  Memasukkan No. Baucar Pembayaran pada Sijil AP58(a). (Tindakan: Penyedia)
6.  Mengemaskini No. Baucar (jika perlu) dan memasukkan 'Tarikh Status 8'. (Tindakan: Penyedia)
7.  Permohonan semula bagi sijil yang digagalkan oleh pelulus di Bahagian Akaun'.(Tindakan: Penyedia)

 

B.  BAHAGIAN AKAUN

1.  Meluluskan permohonan Sijil AP58(a) yang dipohon oleh PTJ. (Tindakan : Pelulus)

2.  Mencetak Sijil AP58(a) yang telah diproses.

3.  Membatalkan Sijil yang telah diluluskan.

 

C.  BAHAGIAN KEWANGAN

1.  Meluluskan permohonan peruntukan tahun perbelanjaan Sijil AP58(a) yang dipohon oleh PTJ sekiranya peruntukan tahun perbelanjaan bagi objek am tidak mencukupi. (Tindakan : Pelulus Peruntukan)

 

PERMOHONAN SIJIL AP58(a) - PERUNTUKAN DARI KEMENTERIAN LAIN

Carta Aliran Kerja Pemohonan Sijil AP58(a) bagi peruntukan dari kementerian lain

 

A. PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

1.  Penyediaan/penjanaan permohonan Sijil AP58(a) (Tindakan : Penyedia)
2.  Perakuan bagi Sijil AP58(a) yang dipohon oleh penyedia (Tindakan : Penyokong/Penyemak)
3.  Mencetak Sijil AP58(a) yang telah diluluskan/gagal oleh Pelulus di Bahagian Akaun (Tindakan : Penyedia)
4.  Memasukkan No. Baucar Pembayaran pada Sijil AP58(a). (Tindakan: Penyedia)

 

B.  BAHAGIAN AKAUN

1.  Meluluskan permohonan Sijil AP58(a) yang dipohon oleh PTJ. (Tindakan : Pelulus)
2.  Mencetak Sijil AP58(a) yang telah diproses.